Privacy Policy

De privacy policy van Blue Label. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19 april 2018.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19 april 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Blue Label. U dient zich ervan bewust te zijn dat Blue Label niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Blue Label respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Bescherming van de persoonsgegevens

1.1. Blue Label respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

1.2. GDPR wetgeving 2018

Blue Label engageert zich om te evolueren naar een 100% compliancy conform de GDPR wetgeving in 2018.

De GDPR wetgeving - Algemene Verordening Gegevensverwerking - is een nieuw Europees wetgevend kader met rechtstreeks effect voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze vervangt de Europese Privacy-richtlijn.

Deze nieuwe wetgeving betekent nieuwe rechten voor de betrokkenen en verplichtingen voor de verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken.

Deze privacy policy is slechts een van de vele stappen die we hiervoor ondernemen. Op aanvraag stellen we onze documentatie met ondernomen maatregelen graag ter beschikking.

1.3. Persoonsgegevens Blue Label

1.3.1 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: nieuwsbrieven

De ontvanger kan zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrieven. Na uitschrijving ontvangt deze persoon geen nieuwsbrieven of ander promotiemateriaal meer van de afzender: deze gegevens worden uit ons bestand gewist. Ons development team zorgt ervoor dat er een unsubscribe-button aanwezig is.

Om in te schrijven op onze nieuwsbrief, doorloopt de bezoeker een dubbele opt-in procedure.

1.3.2 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: contactgegevens klanten

  • Voor ons klantenbeheer maken wij gebruik van een CRM pakket. Hierin bewaren wij - zolang als nodig - volgende gegevens van onze bestaande klanten: Familienaam, Voornaam, E-mailadres, GSM, Telefoon, Adres
  • Deze gegevens worden louter gebruikt voor het contact met de klant via e-mail, telefoon of per post. Dus niet voor promotionele acties.
  • Blue Label ziet toe op de correctheid van deze gegevens en neemt contact op met de desbetreffende klanten om te controleren of deze gegevens nog kloppen.
  • De klant kan deze gegevens op elk moment inkijken (zie ook: 2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens).
  • Indien een klant vertrekt bij Blue Label worden deze gegevens maximaal 7 jaar bewaard. Daarna verwijderen we deze volledig uit onze database.

2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens

  • Klanten en personeel van Blue Label kunnen op elk moment hun overeenkomstige persoonsgegevens opvragen. Bij een aanvraag zal Blue Label de gevraagde gegevens - fysieke documenten of online - zo snel mogelijk ter beschikking stellen.
  • De klant of medewerker kan ook vragen om de gegevens aan te passen en/of te verwijderen.

3. In geval van een data breach

  • Indien er zich een data breach voordoet (situatie waarbij persoonsgegevens kwaadwillig worden vrijgegeven), doet Blue Label beroep op Black and White Company met als rol de verwerkingsverantwoordelijke die op hun beurt beroep doen op Combell - de verwerker.
  • Een data breach moet binnen de 72 uur na ontdekking/gewaarwording (niet het ontstaan van) doorgegeven worden aan de Privacy Commissie. Onze partner Combell neemt deze verantwoordelijkheid op zich als verwerker.

4. Vragen over ons privacybeleid?

We doen er voortdurend alles aan om te voldoen aan de nieuwe GDPR-wetgeving.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Blue Label
Kon. Boudewijnstraat 49
8520 Kuurne

T. +32 56 72 42 50
F. +32 56 72 72 31

M. info@bluelabel.be